Raport dotyczący pierwszego zidentyfikowanego w Polsce przypadku wirusa wirusowej biegunki bydła BVDV-2

Grupa naukowców z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach zidentyfikowała po raz pierwszy w Polsce wirus BVD typu 2. Wirus został wykryty na fermie krów mlecznych, gdzie pojawiły się ostre objawy kliniczne oraz upadki nowonarodzonych cieląt na skutek krwistej biegunki. Może to świadczyć, iż straty ekonomiczne związane z zakażeniem BVDV-2 mogą być znacznie poważniejsze niż konsekwencje zakażenia wirusem typu 1. Niektóre objawy u cieląt były bardzo podobne do tych podczas ostatnich wybuchów BVDV-2 w Holandii. Pomimo, iż stado było szczepione, użycie inaktywowanej szczepionki przeciwko BVDV-1 nie było wystarczające do ochrony stada przeciwko wybuchowi choroby spowodowanej przez typ 2 wirusa. Według naukowców z Puław jest zatem ważne by dokonując wyboru szczepionki wziąć pod uwagę także BVDV typu 2. Innowacyjna szczepionka zawierająca zarówno typ 1 jak i 2 wirusa BVD jest już dostępna w Polsce.

Status BVD w Europie jest ciągle niepokojąco wysoki

Badania częstotliwości występowania wykonywane w Europie od końca lat 70 wykazują, że BVDV osiągnął poziom endemiczny we wszystkich krajach, w których nie wdrożono programów kontroli wirusa. W takich warunkach w około 50% wszystkich stad obecne są osobiniki PI a 90% bydła zostało narażone na infekcję. Kraje, w których zostały wdrożone programy kontroli wirusa BVDV, jak Norwegia, Szwecja, Finlandia i Dania, są praktycznie wolne od wirusa.

Referencje

Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, et al. The control of bovine viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79.
EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – 2001-01573 Position paper.