Raport dotyczący pierwszego zidentyfikowanego w Polsce przypadku wirusa wirusowej biegunki bydła BVDV-2

Grupa naukowców z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach zidentyfikowała po raz pierwszy w Polsce wirus BVD typu 2....

Więcej...
Więcej...

Żywe i zabite szczepionki przeciwko BVD — co je różni

Szczepienie przeciwko BVD pozwala znacząco zmniejszyć ryzyko ronień i zakażenia płodów1. Na rynku dostępne są żywe zmodyfikowane szczepionki oraz szczepionki zabite ...

Więcej...
Więcej...

Wirus BVD typu 2 — rozprzestrzeniany przez ludzi, a nie przez zwierzęta

Przeprowadzone niedawno przez Friedrich-Loeffler-Institute (Niemcy) badanie wykazało, że czynnik ludzki może odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa i tym samym nie powinien być pomijany w programach wdrażania działań z zakresu bioasekuracji...

Więcej...
Więcej...

Ostatnie epidemie BVD w Niemczech i Holandii były spowodowane przez wysoce zjadliwy typ wirusa IIc

Raport z dnia 30 maja, 2013 - do dnia dzisiejszego odnotowano 16 ognisk epidemii w Północnej Nadrenii i Dolnej Saksonii...

Więcej...
Więcej...

Nieodpowiednie stosowanie szczepionek prowadzi do braku efektywności szczepień

Całkowite przestrzeganie programów szczepień jest nadrzędne w kontroli zachorowań. Sytuacja, w której hodowcy i lekarze weterynarii często nie przestrzegają ...

Więcej...
Więcej...

Europejski status BVD jest niepokojąco wysoki

Badania częstotliwości występowania wykonywane w Europie od końca lat 70 wykazują, że BVDV osiągnął poziom endemiczny we wszystkich krajach, w których nie wdrożono programów kontroli wirusa. W takich warunkach...

Więcej...
Więcej...