BVD - Sytuacja w Polsce

 

 

Seroprewalencja w stadach 54%-70.7%1-2

 

 

Występowanie osobników trwale zakażonych (PI) w zainfekowanych stadach do 2.2% 3

 
      
      

Wpływ ekonomiczny4

Eliminacja osobników trwale zakażonych (PI) - efekty:

  • zwiększenie o 2,3% wydajności mlecznej
  • wcześniejsze pierwsze wycielenie: 90 dni wcześniej
  • 25% mniejsza śmiertelność wśród cieląt
  • 50% mniej ronień

Średnie straty (rocznie) w przeliczeniu na krowę w stadzie, w którym doszło do epidemii BVD (prewalencja BVD od poziomu umiarkowanego do wysokiego)

1. Rypuła, K. et al. Epidemiologiczne aspekty zakażeń wirusem BVD-MD w stadach bydła mlecznego na terenie Polski. Medycyna Weterynaryjna 66 (2010), s. 685.
2. Kuta A. et al. Monitoring of Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Infection in Polish Dairy Herds Using Bulk Tank Milk Samples. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 57 (2013), s. 150.
3. Kuta A. et al. Predominance of bovine viral diarrhea virus 1b and 1d subtypes during eight years of survey in Poland. Veterinary Microbiology 166 (2013): 643.
4. Polak M.P. et al. Realizacja i efekty ekonomiczne programu zwalczania zakażenia BVD-MD na przykładzie gospodarstwa bydła mlecznego. Lecznica Dużych Zwierząt (2013), 1-3, s. 39-43.