Nota prawna  

 

Niniejszy serwis został przygotowany przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Przystępując do korzystania z serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, zapisywanie, przenoszenie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości serwisu musi znaleźć się informacja o przysługujących firmie Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. prawach autorskich. Legalnie użytkowane elementy serwisu lub znajdujące się w serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i zapoznaniu się z informacją dołączoną do produktu leczniczego. Produkty wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracji publicznej.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. jako poufne. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Korzystanie z tej strony może być rejestrowane. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. posiada prawo do użycia tej informacji do oceny statystycznej, w celu zapewnienia nieprzerwanej usługi oraz ulepszania serwisu. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Jednakże Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że informacje udostępnione w serwisie będą dokładne, precyzyjne, aktualne i wyczerpujące. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Spółkę. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Prawa © 2011 Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Polityka dotycząca plików cookie

W naszej witrynie internetowej używane są pliki cookie, które służą do odróżniania poszczególnych korzystających z niej użytkowników.

Plik cookie to mały plik danych zawierający unikatowe odwołanie zapisywane na każdym włączanym przez użytkownika urządzeniu (np. komputerze). Pliki cookie nie są wirusami — zawierają elementy tekstowe, a nie skompilowany kod — toteż nie mogą zostać wykonane na urządzeniu z dostępem do Internetu ani nie wpływają na jego działanie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Firma Boehringer używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania usług i poprawiania ich jakości.

Każdy komputer, laptop, urządzenie PDA, telefon komórkowy, smartfon, tablet i/lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z możliwością połączenia ze stroną internetową może być urządzeniem z dostępem do Internetu. 
 

Jak firma Boehringer Ingelheim używa plików cookie?

Firma Boehringer Ingelheim używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania stron użytkownikom i tylko w przypadku uzyskania od nich wyraźnego zezwolenia. Nie zezwalamy na przenoszenie plików cookie do innych firm ani też nie zezwalamy innym firmom na dostęp do naszych plików cookie lub odczytywanie zawartych w nich informacji.

Nasza polityka wymaga otwartości i uczciwości wobec użytkownika odnośnie sposobu używania przez nas plików cookie. Firma Boehringer Ingelheim nigdy nie będzie używać plików cookie do celów związanych z reklamami lub do zbierania informacji na temat historii przeglądania witryny użytkownika.
 

Jakich typów plików cookie używamy?

„Pliki cookie sesji” to tymczasowe pliki cookie, które są aktywne do czasu wylogowania się użytkownika z witryny lub ich ważność wygasa po określonym czasie braku aktywności. Pliki cookie sesji mają istotne znaczenie dla prawidłowego działania witryny, na przykład dla dostępu do jej obszaru logowania.

„Stałe pliki cookie” pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas (zależy to od czasu działania konkretnego pliku cookie). W witrynach internetowych mogą być używane dwa rodzaje stałych plików cookie, które:

1. Mogą być zapisywane na urządzeniu użytkownika po pierwszym zalogowaniu się w witrynie. Takie pliki cookie zawierają unikatowy identyfikator firmy i są używane w celu oznaczenia witryny marką i do innych dostosowań.

2. Mogą być zapisywane na urządzeniu użytkownika, aby witryna zapamiętała daną nazwę użytkownika. Tę opcję można wybrać, zaznaczając pole wyboru na stronie logowania. Zaznaczając pole wyboru, użytkownik zgadza się na przechowywanie i odczytywanie danego pliku cookie.
 

Bezpieczeństwo

Aby zagwarantować, że jedynie firma Boehringer Ingelheim może używać naszych plików cookie, szyfrujemy całe pliki albo znajdujące się w nich wartości. Tylko firma Boehringer Ingelheim może odszyfrować plik cookie i odczytać znajdujące się w nim dane. Nigdy nie zapisujemy w naszych plikach cookie żadnych danych osobowych użytkownika.
 

Firmy zewnętrzne

Firma Boehringer Ingelheim może osadzić w witrynie internetowej film wideo lub inną zawartość. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową z osadzoną zawartością, może otrzymać pliki cookie z tej zawartości. Firma Boehringer Ingelheim nie kontroluje tych plików cookie. Zalecamy, aby użytkownik wyszukał dotyczące ich informacje na witrynie danej firmy.

Film osadzony w witrynie internetowej nie zostanie odtworzony automatycznie. Kliknięcie przycisku odtwarzania w osadzonym filmie oznacza, że użytkownik zgadza się na zapisanie pliku flash cookie (jeśli jest stosowany) na swoim urządzeniu.
Ważne informacje o dyrektywie UE dotyczącej plików cookie dla państw członkowskich UE
  

A. Zakres

Wszystkie produkty cyfrowe, które wykorzystują pliki cookie do przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu. Obejmuje to:

 • Strony internetowe
 • Mobilne wersje stron internetowych
 • Aplikacje
 • eDetails

 

B. Podstawowe informacje o stanie wdrożenia dyrektywy

Przedmiotem dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/EC jest sposób wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii umożliwiających przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do przechowywanych informacji na sprzęcie użytkownika, takim jak komputer lub urządzenie mobilne. Dotyczy to nie tylko wszystkich naszych stron internetowych BI, lecz także każdego produktu cyfrowego (np. aplikacji, mobilnych wersji stron internetowych) zawierającego pliki cookie. Dyrektywa ogranicza korzystanie z plików cookie przez operatorów, ponieważ nakłada na nich obowiązek informowania odwiedzających o celu stosowania plików cookie i w związku z tym przed umieszczeniem plików cookie będziemy musieli uzyskać zgodę użytkownika.

Podobnie jak w przypadku każdej dyrektywy UE wymogi te muszą zostać wdrożone przez państwa członkowskie UE. W związku z tym szczegółowe wymagania w poszczególnych krajach, zwłaszcza te dotyczące rodzaju potrzebnej zgody (wyraźnej lub dorozumianej), zależą od przepisów wprowadzonych w danym kraju.

Choć okres wdrożenia zmienionej dyrektywy zakończył się 25 maja 2011 r., proces ten nie został zakończony we wszystkich państwach członkowskich. Kilka największych krajów, takich jak Francja, Hiszpania i Wielka Brytania, już wprowadziło nowe przepisy.

W Niemczech rząd oświadczył, że niemiecka ustawa o mediach elektronicznych (TMG) zawiera już treści, które pozwalają na spełnienie wymogów art. 5(3) dyrektywy, ale niemieckie organy ochrony danych odrzuciły ten pogląd. Sytuacja prawna pozostaje niejasna.

W przypadku krajów, w których nie wdrożono dotąd dyrektywy, nie są wymagane żadne dalsze kroki, o ile dyrektywa ta, zgodnie z orzecznictwem ETS, nie będzie powodować bezpośrednich skutków prawnych w stosunkach pomiędzy osobami.
  

C. Treść dyrektywy

Czego dokładnie dotyczy dyrektywa i jak może wpłynąć na przyszłe miejscowe przepisy prawa?

W skrócie: wykorzystywanie plików cookie lub podobnych narzędzi dozwolone jest jedynie wtedy, gdy subskrybent lub użytkownik odpowiedniego urządzenia końcowego:

otrzymał jasne i wyczerpujące informacje o celu gromadzenia informacji oraz uzyskiwania dostępu do takich informacji oraz wyraził na to zgodę.

Powyższe zasady dotyczące przedstawiania informacji oraz uzyskiwania zgody nie dotyczą plików cookie wyłączonych z tych wymogów, takich jak:

 • pliki cookie wykorzystywane jako „koszyk na zakupy” na stronie akceptanta;
 • pliki cookie sesji użytkownika umożliwiające powiązanie działań użytkownika, gdy jest to konieczne do zapewnienia mu usługi, której oczekuje;
 • pliki cookie, które rejestrują język użytkownika lub inne preferencje;
 • pliki flash cookie wymagane przez odtwarzacz multimedialny do odtworzenia zawartości wybranej przez użytkownika.

Co do zasady przepisy dotyczące informowania i uzyskiwania wcześniejszej zgody odnoszą się do wszystkich plików cookie (poza plikami wyłączonymi z tego wymogu), takich jak:

 • śledzące pliki cookie wtyczek społecznościowych,
 • reklamy innych firm,
 • analizy własne.