IMPRESSUM

Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000139249, NIP 521-32-20-685, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł.