Rola lekarzy weterynarii w kontroli BVD

Wiel van den Ekker
 

Co jest więc celem dla rolnika i lekarza weterynarii? Eradykacja BVD.


Choroba BVD i powiązane z nią straty ekonomiczne

Raphael Guatteo
 

Aby ocenić wpływ ekonomiczny choroby trzeba z jednej strony uwzględnić koszty, jakie pociąga za sobą choroba, a z drugiej uwzględnić należy straty poniesione w wyniku choroby lub zakażenia.


Ograniczenia aktualnych planów kontroli

Klaus Doll
 

Celem każdego programu kontroli jest oczywiście eliminacja trwale zakażonych zwierząt z populacji. Przy jednoczesnym wzmocnieniu bioasekuracji, szczepienia z jednej strony chronią wyniki programu kontroli (czyli eliminacji BVD), a z drugiej chronią stada przed wprowadzeniem do nich wirusa oraz związanymi z tym stratami.


Praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania BVD u bydła mlecznego

Juan Manuel Loste
 

Programy kontroli bazują na 4 filarach: bioasekuracji, monitoringu, szczepieniach i eliminacji wirusa. Szczepienia muszą zapewniać ochronę płodu, aby nie narodził się osobnik PI.


BVD w Polsce – znaczenie bioasekuracji, eradykacji i szczepień ochronnych

lek.wet. Przemysław Kowalski

Ukończył medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Po studiach pracował na dużych fermach bydła mlecznego jako lekarz weterynarii, kierownik fermy, dyrektor produkcji zwierzęcej. Do jego obowiązków należało zarówno leczenie zwierząt jak i zarządzanie stadem. Obecnie w swej zawodowej działalności skupia się na kontroli rozrodu w stadach oraz szeroko pojętej profilaktyce (analizy metaboliczne jak i epizootyczne, prowadzenie programów szczepień, kontrola chorób zakaźnych w stadzie). Aktualnie pod jego opieką znajduje się blisko 4 500 krów. Dr Kowalski prowadzi również szkolenia w kraju i za granicą z zakresu zarządzania stadem i zastosowania USG w rozrodzie zwierząt. Wśród krajów, w których prowadził szkolenia wymienić można m.in. Anglię, Rumunię, Niemcy, RPA, Maroko, Algierię, Nigerię, Kenię, Australię, Rosję, Uzbekistan. Prywatnie dr Kowalski to ojciec 4 dzieci; jego pasją są podróże i fotografia.

kowalski


Ryzyko zarażenia wirusem BVD związane z ekstensywną hodowlą bydła mlecznego (mamek)

Raphael Guatteo
 

Kiedy ocenia się ryzyko zarażenia BVD w ekstensywnym systemie hodowli krów ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno niebezpieczeństwo wprowadzenia wirusa BVD do stada jak i konsekwencje z tym związane. Szczepienie jest ważnym filarem w kontroli wirusa BVD, szczególnie w sytuacji, gdy ryzyko wprowadzenia wirusa jest wysokie (np. pastwisko) a konsekwencje choroby są bardzo negatywne.