Ostatnie wybuchy epidemii BVD typu 2

Klaus Doll
 

Poważne wybuchy epidemii wirusa BVD typu 2 miały miejsce w Niemczech w roku 2013. Wiązały sie one z wystąpieniem ciężkich objawów klinicznych, immunosupresją, stratami ekonomicznymi oraz wysoką śmiertelnością. Odsetek szczepień w Niemczech powinien wzrosnąć, aby cele narodowego programu kontroli BVD w tym kraju były niezagrożone.

doll