Immunosupresja a BVD

Volker Moennig
 

Każde ostre zakażenie wirusem BVD wiąże się z tzw. przejściową immunosupresją. W trakcie immunosupresji krowa staje się bardziej podatna na inne patogeny, na przykład układu oddechowego.


Choroba błon śluzowych

Volker Moennig
 

Choroba błon śluzowych to śmiertelna choroba bydła. Wywoływana jest przez wirus BVD.


Nietypowe przypadki BVD

Jozef Laureyns
 

Zawsze bardzo trudno jest rozpoznać BVD, obecność wirusa BVD, po objawach klinicznych. Czasem jest to nawet niemożliwe. Jeśli danej choroby nie można rozpoznać po objawach klinicznych, należy wykonać testy pod kątem BVD. Aby ustalić obecność wirusa, konieczne są badania laboratoryjne.


Objawy kliniczne BVD

Juan Manuel Loste
 

BVD to jedna z najczęstszych w Europie chorób wirusowych bydła. Przez wielu hodowców i lekarzy weterynarii jest po prostu tolerowana, zapewne z powodu trudności diagnostycznych.


Rola infekcji przejściowej

Francesco Testa
 

Ostra infekcja prowadzi do leukopenii, wzmożonej podatności na inne choroby oraz związaną z tym zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością. Mimo, że to zwierzęta trwale zakażone (PI) w głównej mierze odpowiadają za rozprzestrzenianie się choroby BVD, to jednak osobniki w ostrej fazie zakażenia odgrywają również ważną rolę. Zakażenie przez nie ciężarnych matek może prowadzić do powstania nowych osobników trwale zakażonych (PI).

testa

Zakażenie płodu wirusem BVD: różne fazy choroby

Axel Mauroy
 

Zakażenie wirusem BVD może prowadzić do różnych następstw w zależności od okresu ciąży. Zakażenie w trakcie pierwszego miesiąca ciąży może skutkować obumarciem płodu, natomiast zakażenie w okresie pomiędzy 2 i 4 miesiącem może prowadzić do powstania osobnika trwale zakażonego (PI). Zakażenia w późniejszym okresie ciąży mogą prowadzić do ronień oraz wad wrodzonych.


Powstawanie zwierząt trwale zakażonych wirusem BVD

John Fishwick
 

Zakażenie wirusem BVD może prowadzić do przejściowych infekcji, które mogą powodować lekkie schorzenia u bydła. Zakażenie matki w pierwszym trymestrze ciąży może prowadzić do trwałego zakażenia płodu. Trwale zakażone osobniki (PI) charakteryzują się siewstwem dużej ilości wirusa przez cały okres życia .