BVD w Polsce – znaczenie bioasekuracji, eradykacji i szczepień ochronnych

Przemysław Kowalski

W Polsce wciąż brak oficjalnie zatwierdzonego krajowego programu zwalczania zakażeń BVD-MD...

Więcej...
Więcej...kowalski

Ostatnie wybuchy epidemii BVD typu 2

Klaus Doll

Poważne wybuchy epidemii wirusa BVD typu 2 miały miejsce w Niemczech w roku 2013. Wiązały sie one z wystąpieniem ciężkich objawów klinicznych...

Więcej...
Więcej...doll

Rola infekcji przejściowej

Francesco Testa

Ostra infekcja prowadzi do leukopenii, wzmożonej podatności na inne choroby oraz związaną z tym zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością...

Więcej...
Więcej...testa

Testy diagnostyczne mające na celu wykrycie wirusa BVD

George Caldow
Programy kontrolne wymagają użycia dokładnych testów diagnostycznych mających na celu wykrycie wirusa BVD, antygenu lub specyficznych przeciwciał...

Więcej...
Więcej...caldow