BVD typu 2


Wirus BVD typu 2 został po raz pierwszy zidentyfikowany w Ameryce Północnej, gdzie stanowi przyczynę około 50% zakażeń. Na terenie UE jest on aktualnie mniej rozpowszechniony (<10% zakażeń), ale niedawno stwierdzone ogniska choroby sugerują, że BVD typu 2 jest wyłaniającym się zagrożeniem dla tego regionu.
    
 

Referencje

1EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – 2001-01573 Position paper.