Aktualne opcje postępowania

Trwające programy kontroli BVD mają na celu: (i) zapobieganie wprowadzaniu wirusa BVD (w tym szczepionek żywych i inaktywowanych) do stad wolnych od wirusa; (ii) usuwanie ze stad zakażonych zwierząt P.I.; (iii) monitorowanie statusu wirusa BVD w miarę upływu czasu. W Unii Europejskiej stosowano różne programy zwalczania wirusa na poziomie krajowym, regionalnym albo w poszczególnych stadach.
       
 

Referencje

1EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – 2001-01573 Position paper.

Back to top