Wirusowa biegunka bydła (BVD)

BVD jest najczęściej występującą zakaźną chorobą bydła, która stanowi poważny problem ekonomiczny. Patomechanizm choroby jest złożony i obejmuje różne obrazy kliniczne dla zakażeń przejściowych i trwałych. W celu oceny statusu wirusa BVD w stadach dostępne są narzędzia diagnostyczne wykorzystujące techniki wykrywania wirusów i swoistych przeciwciał.
     

Referencje

1Peterhans E, Bachofen C, Stalder H, et al. Cytopathic bovine viral diarrhea viruses (BVDV): emerging pestiviruses doomed to extinction. Vet Res. 2010;41(6):44.
2Lanyon SR, Hill FI, Reichel MP,et al. Bovine viral diarrhoea: Pathogenesis and diagnosis. Vet J. 2014;199(2):201–9.
3EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – 2001-01573 Position paper.
4Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, et al. The control of bovine viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79.
5Saatkamp HW, Beek PMJC, Moen AR, et al. Financial-economic analysis of Bovine Viral Diarrhoea Virus control in Dutch dairy herds. Proceedings of the 12th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics, Durban, South Africa, 2009.

Back to top