Nagrody w konkursie BVDzero Award

Łączna wartość nagród w wysokości 15.000 euro zostanie podzielona pomiędzy autorów pierwszych 10 wybranych studiów przypadku zgodnie z następującą listą dystrybucyjną:

Pozycja Nagrody  
1. 5.000 €
2. 3.000 €
3. 2.000 €
4. 1.500 €
5. 1.000 €
6. 800 €
7. 600 €
8. 450 € 
9. 350 €
10. 300 €