Za dziesięć najlepszych dokumentacji przypadków klinicznych zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 15.000 euro