Ostatnie epidemie BVD w Niemczech i Holandii były spowodowane przez wysoce zjadliwy typ wirusa BVDV IIc.

Raport z dnia 30 maja, 2013 - do dnia dzisiejszego odnotowano 16 ognisk epidemii w Północnej Nadrenii i Dolnej Saksonii w wyniku zarażenia wirusem BVD typu IIc. Objawy zakażenia wirusem obejmowały oznaki niewydolności oddechowej, depresję, wysoką gorączkę, osłabienie, krwawą biegunkę oraz wysoką śmiertelność (30-50%) tak u cieląt jak i u osobników dorosłych. Następnie odnotowano pięć zarażonych stad cieląt w Holandii; wszystkie zakażone zwierzęta zostały importowane bezpośrednio z Niemiec. Wskaźnik śmiertelności w tych stadach wyniósł prawie 90%.