Nieodpowiednie stosowanie szczepionek prowadzi do braku efektywności szczepień

Całkowite przestrzeganie programów szczepień jest nadrzędne w kontroli zachorowań. Sytuacja, w której hodowcy i lekarze weterynarii często nie przestrzegają procedury szczepień może wyjaśniać dlaczego szczepienia nie zredukowały występowania wirusa w ostatnich 40 latach. Wyniki jednej z większych ankiet w Pensylwanii wykazały, że tylko 27% ze szczepionek przeciwko BVDV zostało użytych w prawidłowy sposób. Inne badanie, obejmujące 71 ferm w 4 hrabstwach Wielkiej Brytanii, wykazało, że tylko 24% z nich ukończyło podstawowy program szczepień w zalecanym czasie. Wpłynęłoby to na efektywność każdej szczepionki.

Referencje

Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, et al. The control of bovine viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79.
Meadows D. A Study to Investigate the Use and Application of BVDV Vaccine in UK Cattle. Cattle Practice. 2010; 18(3): 202-15.