Status BVD w Europie jest ciągle niepokojąco wysoki

Badania częstotliwości występowania wykonywane w Europie od końca lat 70 wykazują, że BVDV osiągnął poziom endemiczny we wszystkich krajach, w których nie wdrożono programów kontroli wirusa. W takich warunkach w około 50% wszystkich stad obecne są osobiniki PI a 90% bydła zostało narażone na infekcję. Kraje, w których zostały wdrożone programy kontroli wirusa BVDV, jak Norwegia, Szwecja, Finlandia i Dania, są praktycznie wolne od wirusa.

Referencje

Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, et al. The control of bovine viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79.
EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV Control QLRT – 2001-01573 Position paper.